Projekt Eko re-akcje


W dniu 11 października 2013 r. Stowarzyszenie "Na co dzień i od święta" z Łodzi przeprowadziło atrakcyjne zajęcia dla dzieci w ramach projektu "Eko re-akcje ", których głównym celem było zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej wśród uczniów oraz zmotywowanie ich do selektywnej zbiórki odpadów, a także kreatywnego podejścia do recyclingu.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV - VI. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w ciekawych prelekcjach, ilustrowanych pokazem slajdów oraz interaktywnych zabawach twórczych, konkursach i happeningu. Efekty działań twórczych uczniów można było podziwiać na wystawie podsumowującej w/w zajęcia.

Pożądanym rezultatem realizowanego zadania było zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej uczestników, a zatem pozytywne kształtowanie ich świadomości ekologicznej , co powinno wpłynąć na zmniejszenie skali pojawiania się dzikich wysypisk na terenie objętym projektem oraz właściwe segregowanie odpadów. Wszystkie dzieci uzyskały certyfikaty młodego ekologa oraz drobne gadżety- kredki, plakietki. Zajęcia trwały ok 7 godzin z przerwą na obiad, który został przewidziany projektem .

Projekt Eko re-akcje" oparty jest na partnerstwie publiczno-społecznym Stowarzyszenia z Łódzkim Domem Kultury. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

Informacja wytworzona przez:
Jolanta Golańska , w dniu:  14‑10‑2013 12:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Golańska , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2013 12:12:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive