SZKOŁA NA BURSZTYNOWYM SZLAKU - konkurs


,,Wyprawa po złotosłowiański laur"

Sprawozdanie z działań podjętych przez

Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Rudzie, gmina Wieluń

w ramach IV edycji konkursu

"SZKOŁA NA BURSZTYNOWYM SZLAKU 2012 "

zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Gdańsku

Nasza szkoła - Szkoła Podstwowa im. Wincentego Witosa znajduje się w starożytnej miejscowości Ruda będącej kolebką Wielunia i Ziemi Wieluńskiej z racji jej udokumentowanego przeszło 900-letniego istnienia. Ruda była siedzibą jednego z najstarszych grodów kasztelańskich w grupie kasztelanii wielkopolskich, stąd zapewne jej prastare ścieżki i trakty przemierzali handlarze różnymi wyrobami - m.in. kowalskimi, szklarskimi, rogowarskimi i bursztyniarskimi. Mając na uwadze nasze korzenie zdecydowaliśmy się podjąć działania aby uzyskać status ,,Szkoły na bursztynowym szlaku".

Jesteśmy liczebnie małą wiejską szkołą - do szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym uczęszcza 80 dzieci.

Działania przedkonkursowe

1. Jeszcze przed ogłoszeniem IV edycji konkursu w roku szkolnym 2011/2012 podjęliśmy się dużego środowiskowego przedsiewzięcia, przy ścisłej współpracy z Radą Rodziców - zorganizowaliśmy, związaną z tematyką szlaku bursztynowego - środowiskową imprezę "Jantarowy Piknik 2011", która odbyła się w sobotę 4 czerwca 2011 roku na boisku sportowym LZS w naszej miejscowości .

Celem przedsiewzięcia było popularyzowanie idei szlaku bursztynowego, atrakcyjne spędzenie wolnego czasu i integracja środowiskowa mieszkańców Rudy. W ramach tego wydarzenia zorganizowaliśmy szereg zadań :

- występy artystyczne uczniów naszej szkoły - wystawienie przedstawienia - Legendy o królowej Bałtyku - Juracie z piękną muzyczną aranżacją w wydanu klas starszych oraz młodszych - taniec marynarski

- gry i zabawy dla wszystkich rodzin z drobnymi nagrodami, dzieci młodsze chętnie uczestniczyły w konkursie Szukanie bursztynu

- gminny wyścig Kolarski o Bursztynowy Puchar Burmistrza Wielunia Janusz Antczaka dla dziewcząt i chłopców klas V-VI szkół podstawowych gminy Wieluń oraz uroczyste pasowanie uczniów klasy V na rowerzystęRada Rodziców przygotowała Loterię fantową, której dochód zasilił konto szkoły, było też stoisko z doskonałymi wypiekami i wiejskimi pysznościami oraz wspaniała zabawa taneczna do późnego wieczora. Pogoda była wspaniała. Jantarowy Piknik bardzo się udał i dostarczył wszystkim uczestnikom wiele niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

Nasze działania konkursowe2. Na rzecz konkursu opracowaliśmy i wdrożyliśmy projekt edukacyjny "Bursztynowe Talenty", którego zwieńczeniem było zorganizowanie happeningu z prezentacją efektów projektu w postaci zajęć otwartych Pierwszego Dnia Wiosny - mianowanego przez MEN Dniem Talentów . Celem projektu było holistyczne popularyzowanie wiedzy o bursztynie , jego właściwościach przyrodniczych, walorach, znaczeniu dla kultury, sztuki i nauki oraz symbolicznego znaczenia szlaku bursztynowego.

W ramach projektu odbył się:

2.1 Szkolny konkurs plastyczny ,,Bursztynowa biżuteria widziana oczami dzieci" dla klas 3,4,5. Celem konkursu było: popularyzowanie wiedzy o bursztynie, rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych, próby zastosowania i zaprojektowania własnych, ciekawych kształtów biżuterii bursztynowej. W konkursie uczestniczyło ... uczniów . Nagrodzono 3 prace.

"Uważam, że zajęcia o bursztynie nie tylko inspirują twórczość dzieci, ale przekazują również cenne informacje o bursztynie i jego znaczeniu praktycznym. Konkurs plastyczny oraz wystawa ułatwiły realizację zadań i wzmocniły więzi społeczne. Wszystko to wzbogaciło i dostarczyło uczniom bogatej wiedzy o bursztynie. Była to również wspaniała okazja do kształtowania postaw dzieci jako przyszłych twórców i odbiorców. Wszystko to wzbudziło wyobraźnię oraz zaangażowanie uczniów." - Justyna Wesołowska - nauczycielka plastyki

2.2 Szkolny konkurs literacki "Poezja i proza bursztynem malowane". Organizatorem konkursu był nauczyciel j. polskiego. W konkursie wzięło udział 8 uczniów kl IV - VI. Celem konkursu było napisanie wiersza o tematyce bursztynowej, zachowanie form gatunkowych charakterystycznych dla wiersza i prozy oraz poprawność ortograficzna . Nagrodzono 2 prace - 1 wiersz i opowiadanie . Konkurs przebiegał w miłej atmosferze literackiej i twórczej.

Nagrodzone prace :

,, Morze , plaża , bursztyn "
Gdzie morza toń przejrzysta, tam gdzie w słońcu piasek błyska
chce kamień wziąć w ramiona, jego toń naburmuszona.
Bursztyn swe uprawia czary, miesza wody , plaże złoci,
Nie czuje się wcale stary, bo swym blaskiem świat ozłoci.
Woda szumi, bursztyn leży, wiatr piaskiem sypie dzieciom w oczy,
nas już nic nie zauroczy, prócz bursztynu, który tam leży i czeka.
Rybitwy biegają po plaży, trzymają w swych małych dziobkach kamień, kamień, który jest złotem plaży i morza.

Klaudia Cieślak kl. VI

,, Magiczny bursztyn " fragmenty nagrodzonej pracy
W ubogiej chacie mieszkała rodzina Stańczyków. Rodzice wraz z dwójką dzieci żyli spokojnie z dala od miejskiego zgiełku. Tata Jan był drwalem. Mama Dorota była krawcową. Tomek i Magda................. Rodzina była biedna.Tomek chorował na serce. Mama bała się o jego życie........................ Tomek dostał wspaniałą książkę o zwierzętach świata, a Magda piękny, szklisty bursztyn. Ciocia powiedziała jej, że jest on magiczny.................................... Magiczna moc bursztynu spowodowała szczęście i dobry los odmienił życie rodziny Stańczyków.................................. Rodzice byli bardzo dumni ze swoich dzieci, ponieważ miały bardzo dobre oceny i wspaniałych przyjaciół.

2.3 Szkolny konkurs na prezentację multimedialną pt. "Bursztyn w słowach i obrazach". Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o bursztynie oraz doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych w programie Power Point. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas V i VI. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Najlepsze prezentacje: Łukasz Dydyna - I miejsce, Patrycja Cieślak - wyróżnienie. Organizatorem konkursu była nauczycielka informatyki .

2.4 Prezentacja plastyczna klasy III - "Jak powstaje bursztyn ?"

2.5 Inscenizacja w wykonaniu uczniów klas I i III pt. "Opowieść o bursztynie" - Uczniowie przedstawili historię powstawania bursztynu i szlaku bursztynowego. Występując w rolach Kupców i Piastów ukazali sposób wymiany towarów na cenny bursztyn.

2.6 Wykonanie i prezentacja mapy szlaku bursztynowego - uczniowie klasy V

2.7 Prezentacja przyrodnicza - multimedialna i doświadczalna na temat Właściwości bursztynu (uczniowie kl. IV-VI)

2.8 Prezentacja talentów wokalnych uczniów w piosenkach o bursztynie (kl. 0 i VI)- piosenki: Bursztynek i Już nie ma dzikich plaż

2.9 Przygotowanie i prezentacja wystawy wyrobów z bursztynu

2.10 zorganizowanie happeningu 21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny - prezentacja efektów projektu "Bursztynowe Talenty"

Nagrody konkursowe sponsorowała Rada Rodziców

3. Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Ziemi Wieluńskiej na otwarcie wystawy pt. "Dzieje i blask bursztynu".

4. Udział w lekcji otwartej i warsztatach w Muzeum Ziemi Wieluńskiej - na temat bursztynu z udziałem pracownika muzeum.

5. Współpraca z innymi szkołami gminy Wieluń:

5.1 Zorganizowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu ekologicznego ,,Ekolada 2012 z bursztynem" pod hasłem ,Dobra energia dla wszystkich" wśród uczniów szkół podstawowych Gminy Wieluń promującego m.in. energizujące i ekologiczne działanie bursztynu .

5.2 Udział uczniów w zorganizowanych przez inne szkoły działaniach konkursowych o tematyce bursztynowej

5.2.1 Udział w Gminnym konkursie plastycznym "Europejskie Święto Bursztynu w Wieluniu" pod patronatem burmistrza Wielunia Janusza Antczaka zorganizowanym przez szkołę Podstawową w Kurowie . Nasz uczeń kl. IV Michał Tomczyk zdobył I miejsce w kategorii klas IV-VI

5.2.2 Udział uczniów kl. VI w ulicznej GrzeMiejskiej o Bursztynowy Puchar Burmistrza " W poszukiwaniu bursztynowego skarbu" zorganizowanej przez Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu .

6. Promocja działań konkursowych w szkole, lokalnych mediach i na stronie internetowej szkoły.

Planowane działania pokonkursowe

7. Zorganizowanie kolejnej imprezy środowiskowej "Jantarowy Piknik 2012" przy współpracy z Radą Rodziców w dniu 17 czerwca 2012 r. w niedzielę. W ramach tej imprezy planujemy :

- zorganizowanie Gminnego święta roweru we współpracy z Wieluńskim Klubem Kolarskim

- II gminny wyścig kolarski o Bursztynowy Puchar Burmistrza dla uczniów szkół podstawowych

- gry i zabawy dla rodziców z dziećmi oraz konkurs dla dzieci - szukanie bursztynu

- występy artystyczne uczniów - inscenizacja legendy na temat bursztynu, prezentacja umiejętności wokalnych uczniów

- loterię fantową, stoiska z wypiekami rodziców, gillem i wiejskimi pysznościami

- wystawę prac konkursowych plastycznych i literackich uczniów

- zabawę taneczną środowiskową

Informacja wytworzona przez:
Jolanta Golańska , w dniu:  21‑02‑2013 22:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Golańska , w dniu:  21‑02‑2013 22:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2013 22:18:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie