Projekt 'Aktywna Szkoła'


NASZA SZKOŁA JEST AKTYWNA

W roku 2010 - od marca do października nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS ,, Aktywna Szkoła" zorganizowanym przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS", które jest pozarządową organizacją wspierającą inne instytucje na rzecz działań obywatelskich. Projekt realizowany był w Partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i w Sieradzu.

Celem projektu było przede wszystkim wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadr administracji oświaty w z zakresie zarządzania finansami, pozyskiwania funduszy na rozwój szkoły i tworzenia projektów społecznych, a także uzyskania Certyfikatu Aktywnej Szkoły.

W szkoleniach w ramach projektu uczestniczyła Pani dyrektor szkoły Izabela Nowak i Pani Irena Jędrasik nauczycielka .

Szkolenia odbywały się na podstawie sprawdzonej metody CAL. Kadra naszej szkoły była uczona aktywizowania swojej społeczności, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, tworzenia partnerstw oraz sposobu wdrażania modelu szkoły aktywnej w środowisku.

Aby uzyskać certyfikat Aktywnej Szkoły opracowaliśmy Animacyjny Projekt o charakterze środowiskowym - Dożynki Gminne 2010 i wdrożyliśmy go przy współpracy z Radą Rodziców, Wieluńskim Domem Kultury , Strażą Pożarną i Radą Sołecką i oczywiście całą nasza społecznością szkolną. Wdrożenie Projektu zostało opisane i stanowiło podstawę uzyskania Certyfikatu Aktywnej Szkoły.

W dn. 27 października 2010r. na uroczystej Konferencji Animacyjnie dla Edukacji Forum Aktywnych Szkół , której patronował Marszałek Województwa Łódzkiego w Sulejowie na ręce Pani Dyrektor Izabeli Nowak wręczono Certyfikat Aktywnej Szkoły.

Certyfikatem tym deklarujemy, że w toku naszej pracy szkoły będziemy się starać poszukiwać wciąż odpowiedzi na pytanie - jak sprawić, aby ludziom chciało się chcieć, aby byli aktywni i podejmowali się szeregu działań dla dobra społeczności lokalnej?Informacja wytworzona przez:
Jolanta Golańska , w dniu:  21‑02‑2013 22:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Golańska , w dniu:  21‑02‑2013 22:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2013 22:36:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie