Projekt INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA w kl. I-III


Piktogram


Od początku roku szkolnego 2012/2013 r. w naszej szkole jest realizowany projekt z "Indywidualizacji nauczania w klasach I-III" pod nazwą " Możemy się różnić - musimy mieć równe szanse " współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Podziałanie 9.1.2 -"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" .

Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie z problemami w nauce oraz uczniowie szczególnie uzdolnieni.


W ramach projektu prowadzone są:

  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu treści matematycznych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze
  • zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 30 000 zł zostało w całości przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć ukierunkowanych na indywidualizację pracy z dziećmi.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans.

Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje dyrektor szkoły . Zajęcia prowadzone nieodpłatnie w zakresie godzin KN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

03‑04‑2013 22:27:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Izabela Nowak , w dniu:  21‑02‑2013 22:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Golańska , w dniu:  21‑02‑2013 22:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2013 00:26:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie